Gia hạn Visa Hoa Kỳ không cần phỏng vấn


 Đương đơn đủ điều kiện cho chương trình làm lại visa qua đường bưu điện nếu đáp ứng TẤT CẢ các điều kiện dưới đây: 
  • Là công dân Việt Nam.
  • Hiện đang có mặt ở Việt Nam.
  • Visa gần đây nhất của đương đơn là visa cho người kinh doanh/công tác/du lịch ngắn hạn, sinh viên/khách trao đổi, người đi làm ngắn hạn/nhân viên lưu chuyển trong công ty, hoặc người phụ thuộc của các đối tượng trên (visa B, F, M, J, H hoặc L).1        
  • Đương đơn xin visa cùng loại với loại visa không định cư trước đây.
  • Visa gần đây nhất của đương đơn là visa có thời hạn tối đa.
  • Đương đơn xin visa mới trong vòng 11 tháng sau khi visa cũ hết hạn.2
  • Nếu đương đơn là học sinh sinh viên, đương đơn không rời khỏi Hoa Kỳ và bị gián đoạn chương trình học tập quá 5 tháng, trừ khi các hoạt động của đương đơn ở bên ngoài Hoa Kỳ có liên quan đến khoá học của mình.3
  • Đương đơn không bị từ chối visa Hoa Kỳ trong lần nộp đơn gần đây nhất.
  • Không có câu trả lời nào của đương đơn trong phần An ninh và Thông tin cơ bản (Security and Background) trên đơn xin visa DS-160 là CÓ.
Những đương đơn không đáp ứng được các yêu cầu nêu trên cần đặt hẹn phỏng vấn trên mạng.
Nếu đương đơn bước sang tuổi 14 sau lần visa xin gần đây nhất, và không được lấy dấu vân tay trong lần xin visa gần đây nhất, đương đơn không đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình.
Đương đơn vẫn có thể xin visa nếu visa hiện thời chưa hết hạn.
Nếu thời gian gián đoạn học tập quá 5 tháng, xin vui lòng gửi thư giải thích mối liên hệ giữa việc gián đoạn và việc học của đương đơn.
(Theo thông tin của Đại Sứ Quán Hoa Kỳ)
Đăng nhận xét