Khi nào gia hạn visa Mỹ không cần phỏng vấn

Gia Hạn Visa Mỹ Không Cần Phỏng Vấn
Người Việt Nam nếu hội đủ các tiêu chuẩn sau đây có thể nộp đơn gia hạn VISA qua đường bưu điện mà không cần đến Đại sứ quán hay Lãnh sự quán dự phỏng vấn và lấy vân tay:
1.    Ngày hết hạn visa cũ không quá 11 tháng
2.    Đương đơn phải là người Việt Nam và có mặt ở Việt Nam vào thời điểm nộp đơn
3.    Visa đương đơn xin gia hạn phải cùng loại với visa cũ
4.    Visa cũ phải có hiệu lực 12 tháng và được ra vào Mỹ nhiều lần
5.    Đương đơn chưa từng bị từ chối visa trước đây
Đăng nhận xét