Chương trình mở rộng Gia hạn Visa Mỹ qua Bưu điện


Những đương đơn có thể đủ tiêu chuẩn cho việc gia hạn visa bằng đường bưu điện nếu visa được cấp trước đó đã hết hạn nhưng không quá 24 tháng, và hội đủ những điều kiện khác cho việc cấp mới visa mà không cần phỏng vấn.

Điều kiện Gia hạn Visa Mỹ
 • Bạn không đến Hoa Kỳ hoặc cần dùng hộ chiếu của bạn trong vòng 8 đến 10 ngày làm việc tới.
 • Bạn là công dân Việt Nam.
 • Bạn hiện đang ở Việt Nam.
 • Bạn có visa không định cư của Hoa Kỳ, ngoại trừ visa loại E, H, L, P hoặc R, và visa của bạn vẫn còn hiệu lực hoặc đã hết hạn cách đây dưới 24 tháng. Bạn đang xin visa cùng loại với visa không định cư trước đây.
 • Bạn có thể nộp hộ chiếu có visa trước của bạn ( trường hợp mới đổi hộ chiếu mới ).
 • Visa gần đây nhất của bạn là visa còn đầy đủ hiệu lực. (Trong hầu hết các trường hợp đây là visa mười hai tháng nhập cảnh nhiều lần).
 • Nếu bạn là học sinh và bạn chưa ra khỏi Hoa Kỳ khi nghỉ học từ 5 tháng trở lên trừ khi các hoạt động ở nước ngoài của bạn có liên quan đến khóa học.
 • Bạn không trả lời “CÓ” cho bất cứ câu hỏi nào trong phần An ninh và Lý lịch của mẫu đơn DS160 và bạn không bị từ chối cấp visa trong cuộc phỏng vấn cuối cùng.
 • Đương đơn không đáp ứng các yêu cầu này nên đặt lịch hẹn trực tuyến cho cuộc phỏng vấn xin visa. Để biết thông tin về đặt lịch hẹn trực tuyến, vui lòng đến.

Hồ sơ cần nộp xin Gia hạn Visa Mỹ
 • Hộ chiếu có dán Visa Mỹ của bạn. Hộ chiếu của bạn phải còn ít nhất một trang trống để xin visa và hộ chiếu của bạn phải còn hiệu lực trong thời gian bạn dự định lưu trú ở Hoa Kỳ.
 • Trang xác nhận DS-160 có mã vạch, đã điền đầy đủ và được nộp trực tuyến.
 • Một (1) ảnh 5x5 cm nền trắng, nhìn rõ hai tai, chụp trong vòng sáu tháng trở lại.
 • Biên nhận phí xin visa
Dành riêng cho học sinh và khách trao đổi:
 • Bản gốc mẫu đơn I-20 hoặc DS-2019
 • Bảng điểm của học sinh
Dành riêng cho đương đơn xin visa theo diện bảo lãnh:
 • Bản gốc hoặc bản sao mẫu đơn I-797 hoặc I-129

Chi tiết xin liên hệ:
0932 72 12 82 - Minh Chiến